948 46 07 52 - FAX 948 46 07 29 info@etxarriogz.eus

Eginkizunak

15/2006 Foru Legean, Gizarte Zerbitzuei buruzkoaren 30. artikuluak dioenez, Gizarte Zerbitzuen EGINKIZUNAK, hauek dira:

 • Premia egoerei antzeman, eta horiek aztertu eta diagnostikatzea, eskumena duten zerbitzuei jakinaraztea eta erantzunak proposatzea.
 • Gizarte zerbitzuetan eskaerak aurkezten dituzten pertsonak hartzea, lehen erantzuna emateko.
 • Herritarrei gizarte zerbitzuen sistemaren prestazioez eta babes sozialeko gainerako sistemez baliatzen laguntzea.
 • Premia sozialeko egoerak baloratu eta haien diagnostiko soziala edo/eta soziala eta hezkuntza arlokoa egitea, erabiltzaileak berak, bere ingurune familiar edo sozialak edo premia sozialaz arduratzeko sare publikoko beste zerbitzu batzuek hala eskatzen badute.
 • Premia sozialeko egoeran daudenei laguntza eta akonpainamendu soziala ematea.
 • Prebentzio eta gizarte sustapeneko jarduketak gauzatzea.
 • itulu honetan aurreikusitako programak betetzea eta horietan jasotako prestazioak ematea.
 • Larrialdi sozialeko prestazioak kudeatzea.
 • Gizartea sentsibilizatzeko jarduketak gauzatzea.
 • Boluntarioen lana eta elkarrentzako laguntza sustatzea.
 • Gizarte zerbitzu orokorren zorroaren prestazioetatik, oinarrizko gizarte zerbitzuei dagozkienak kudeatzea.